Online Growth Solutions

MENIU

Politica de anulare a serviciilor

 • “Online Growth Solutions SRL” oferă servicii personalizate, iar condițiile de retur și anulare sunt reglementate conform contractului individual încheiat cu fiecare client.
 • În lipsa unui contract specific, odată ce lucrul la comandă a fost început, aceasta nu mai poate fi anulată.
 • În cazul în care suma datorată este stabilită pe baza facturii emise și nu există un contract formal, termenii și condițiile standard ale firmei vor fi aplicate.

 

Web Design, Graphic Design, Meniu Digital

 • Condiții de Anulare: Anulările sunt permise numai conform termenilor prevăzuți în contract. Odată ce proiectarea a început, comanda nu mai poate fi anulată.
 • Mod de Anulare: Solicitările de anulare trebuie transmise în scris prin e-mail, conform procedurilor stabilite în contract.
 • Restituirea Sumelor: Eventualele sume returnabile vor fi determinate conform termenilor contractuali.

 

Marketing Online, Administrare Social Media

 • Condiții de Anulare: Anularea serviciilor recurente este posibilă conform condițiilor contractuale, cu un preaviz specificat în contract.
 • Mod de Anulare: Anularea trebuie solicitată în scris, prin canalele agreate în contract.
 • Restituirea Sumelor: Nu se oferă restituiri pentru serviciile deja prestate. Următoarea perioadă de facturare va fi anulată, dacă este cazul.

 

Alte Servicii la Cerere

 • Condiții de Anulare: Conform termenilor contractuali. Odată începute, aceste servicii nu mai pot fi anulate.
 • Mod de Anulare: Solicitările trebuie efectuate în conformitate cu procedurile stabilite în contract.
 • Restituirea Sumelor: Suma returnabilă, dacă este aplicabilă, va fi determinată pe baza condițiilor stabilite în contract.

 

Note și Condiții Speciale

 • Serviciile începute nu sunt eligibile pentru anulare și nu se vor returna sumele pentru munca deja efectuată.
 • Clientul este responsabil pentru furnizarea informațiilor corecte și complete la momentul plasării comenzii.
 • “Online Growth Solutions SRL” își rezervă dreptul de a refuza anularea în cazul în care aceasta nu respectă termenii și condițiile contractuale.